Stimată doamnă / Stimate domn,

 

Având în vedere prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016, privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date şi abrogarea Directivei 95/46/CE, în calitate de operator, vă prezentăm acest document pentru a vă detalia când și de ce vă prelucrăm datele cu caracter personal, cum le folosim, condițiile în care le putem divulga altora și cum le stocăm în condiții de siguranță.

Dacă aveți orice întrebare privind modalitatea în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal, ne puteți contacta prin email magazin@elfyco.ro

Datele cu caracter personal sunt utilizate doar in scopul inregistrarii si livrarii comenzilor dumneavoastra.


Drepturile dumneavoastră cu privire la datele cu caracter personal

Cu excepția cazului în care legea prevede altfel, aveți următoarele drepturi:

 

Cu excepția dreptului de a formula o plângere la ANSPDCP, conform celor de mai sus, aceste drepturi pot fi exercitate prin trimiterea unei solicitări scrise prin email, la adresa: magazin@elfyco.ro

Nu facem o prelucrare automată a datelor dumneavoastră cu caracter personal. 


Perioada de păstrare

Vom păstra datele dumneavoastră cu caracter personal pentru perioada de timp necesară conformării cu obligațiile legale specifice domeniului nostru de activitate sau conform termenelor de prescripție aplicabile (de exemplu, 5 ani de la data încetării relației contractuale) sau pentru respectarea obligațiilor de arhivare impuse de legislația aplicabilă (de exemplu, celei specifice domeniului financiar-contabil, conform Ordinului MFP numarul 2634/2015).

Societatea va depune toate eforturile rezonabile pentru a vă proteja datele cu caracter personal aflate în posesia sau sub controlul nostru prin stabilirea unor măsuri rezonabile de securitate în vederea prevenirii accesării, colectării, utilizării, divulgării, copierii, modificării sau aruncării neautorizate, precum și a altor riscuri similare.


În urma înregistrării unei comenzi considerăm că sunteți de acord cu prelucrarea datelor personale în scopul livrării acesteia.

Dacă doriți ștergerea datelor personale din baza noastră de date electronică, vă rugăm să trimiteți un mesaj la adresa de email magazin@elfyco.ro
Pentru clarificări va rugam să apelați responsabilul nostru cu protecția datelor personale, Grecu Sorin, tel: 0722348882 .

Va multumim!